Παράταση Εργοταξιακής Παροχής

Για την παράταση εργοταξιακης παροχής απαιτούνται

1. Άδεια οικοδομής φωτοαντίγραφο θεωρημένο από την πολεοδομία για ανανέωση εργοταξιακής παροχής.

2. ΥΔΕ ηλεκτρολόγου

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΥΔΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

1) ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384

3) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

4) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

5) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

6) ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

 

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2021 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT