Διαχωρισμός Παροχής

Για διαχωρισμό παροχής απαιτούνται

1. Βεβαιώσεις τετραγωνικών μέτρων για κάθε μια παροχή που προκύπτει χωριστά για κάθε μια μετά τον διαχωρισμό. Παράδειγμα : έστω ότι έχουμε μια παροχή και κάνουμε διαχωρισμό και έχουμε πλέον σύνολο 3 μαζί με αυτή που είχαμε. Θα χρειαστούμε 3 βεβαιώσεις από το δήμο.

2. ΥΔΕ ηλεκτρολόγου μια για κάθε παροχή όπως και με τις βεβαιώσεις .

ΚΑΘΕ ΥΔΕ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΑ ΕΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΧΩΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΠΟΥ ΕΙΧΑΜΕ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΤΙΣ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ.

1) ΒΑΣΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΝΕΑΣ ΥΔΕ

2) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΚΕΗΕ ΑΝ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΠΡΙΝ ΤΟ 2007.

3) ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ HD 384 ΑΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟ 2006.

4) ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

5) ΜΟΝΟΓΡΑΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ (ΤΩΝ) ΠΙΝΑΚΑ

6) ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

7) ΑΙΤΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

8) ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)

9) ΔΗΛΩΣΗ – ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (ΕΝΤΥΠΟ ΔΕΔΔΗΕ)  

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2021 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT