ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΤΩΣΗΣ ΤΑΣΗΣ - ΤΡΙΦΑΣΙΚΟ ΡΕΥΜΑ

*συνφ=0,8 - ρίζα του 3 = 1,73, ειδική αντίσταση χαλκού 0,0176

Σε δεκαδικούς αριθμούς χρησιμοποιήστε τελεία και όχι κόμμα για δεκαδικό σημείο *(π.χ. Σωστά 3.3, Λάθος 3,9) για να μπορεί να γίνει ο υπολογισμός!

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2020 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT