Πέμπτη, 07 Απριλίου 2016 13:12

Ενημερωτικό Δελτίο - 6/4/2016

Ενημερωτικό Δελτίο ΠΡΟΣ

Εμπορικό Σύλλογο Σάμου Ένωση Ξενοδόχων Εμπορικό Σύλλογο Κορλοβάσου Ενοικιαζομένων Δωματίων Συλ.Επιχ.Δημου Πυθαγορείου Λογιστών Εμπορικό Σύλλογο Μυτιληνιών Ενοικ/νων Δωματίων Μαραθοκαμπου Σύλλογος εστίασης Σάμου Ξενόγλωσσων Φροντιστηρίων Πρακτόρων Τουρ. Γραφείων Επαγγελματιών Ηραίον Βενζινοπωλών Τουριστικών Επαγγελμάτων Μαρ/μπου Σύλλογος Ενοικιαστών Αυτοκίνητων Μοτοποδηλάτων Μοτοσυκλετών Σάμου Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων, Μέλη των Συλλόγων.

Το Δ.Σ του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Σάμου, θα ήθελε να σας πληροφορήσει για την υπάρχουσα νομοθεσία περί άσκησης του Τεχνικού Επαγγέλματος του Ηλεκτρολόγου, την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών και την προστασία των καταναλωτών - χρηστών της ηλεκτρικής ενέργειας. Σχετικά με τα παραπάνω σας ενημερώνουμε ότι:

• Η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) «Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)…….» (ΚΥΑ με Αριθμ.: Φ Α’50/12081/642/2006 - ΦΕΚ Β’/1222/5.9.2006) καθιστά υποχρεωτική την τοποθέτηση διατάξεων διαφορικού ρεύματος (ρελέ διαρροής εντάσεως) σε όλες τις Ε.Η.Ε, για την προστασία των καταναλωτών – χρηστών της ηλεκτρικής ενέργειας.

• Ο έλεγχος συμμόρφωσης της Ε.Η.Ε με τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις» (ΥΑ με Αριθ.: Φ.7.5/1816/88/2004 – ΦΕΚ Β΄ 470/5.3.2004) για την έκδοση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου – Υ.Δ.Ε (Υ.Α με Αριθ.: Φ.50/503/168/2011 – ΦΕΚ Β΄ 844/16.05.2011) και της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Εργασιών) – Υ.Δ.Κ.Ε (Παρ. 3, Άρθρου 12 του ΠΔ 108/2013 – ΦΕΚ Α΄ 141/12.6.2013) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των απαιτούμενων ελέγχων της Ε.Η.Ε που ΜΟΝΟ ο αδειούχος Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης μπορεί να εκπονήσει.

• Ο χρόνος του επανελέγχου μιας Ε.Η.Ε για την προστασία των καταναλωτών – χρηστών της ηλεκτρικής ενέργειας ορίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (ΥΑ με Αριθ.: Φ.7.5/1816/88/2004 – ΦΕΚ Β΄ 470/5.3.2004), για παράδειγμα στους χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού κάθε ένα (1) έτος και στους κλειστούς επαγγελματικούς χώρους χωρίς εύφλεκτα υλικά κάθε επτά (7) χρόνια.

Το Σωματείο μας μέσω ραδιοφωνικών μηνυμάτων, μέσω της ιστοσελίδας του (www.seisamou.gr) και με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο θα ενημερώνει τους καταναλωτές, τους επαγγελματίες, τους εμπόρους, τους βιοτέχνες, τους επιχειρηματίες κ.λ.π για την αποφυγή απρόβλεπτων συνεπειών (δυσλειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καταστροφή ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλλειψη εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας, κ.λ.π) από την χρησιμοποίηση και απασχόληση προσώπων που δηλώνουν ¨ηλεκτρολόγοι¨ χωρίς να έχουν τις απαιτούμενες εκ της ισχύουσας νομοθεσίας προϋποθέσεις.

Πρόσωπα που δεν έχουν την κατάλληλη επαγγελματική άδεια (πιστοποίηση) από τις αρμόδιες αρχές της Πολιτείας για να ασκούν το επάγγελμα του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις, αλλά ούτε και την συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση που αποκτούν οι αδειούχοι Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγοι μέλη του Συνδέσμου μας στις νέες τεχνολογίες, με εξειδικευμένα τεχνικά σεμινάρια, που υλοποιούνται από το Σωματείο μας.

Το παραπάνω επικίνδυνο φαινόμενο, δηλαδή να υπερτερούν αριθμητικά τα πρόσωπα που δεν έχουν επαγγελματική άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου σε σύγκριση με τους νόμιμους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους, αποτελεί μία νέα μάστιγα η οποία στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες που βιώνουμε συνεχώς αυξάνεται.

Το Δ.Σ του Σωματείου μας σας γνωστοποιεί ότι όταν απασχολούνται πρόσωπα χωρίς επαγγελματική άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου, χωρίς τις στοιχειώδεις τεχνικές γνώσεις, χωρίς νόμιμα παραστατικά, οι κίνδυνοι δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια τη δική σας, του προσωπικού σας και των πελατών σας από την χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την επιβολή των προστίμων που έχουν θεσμοθετηθεί για τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν μη αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις (Άρθρο 12 του Ν.3982/2011-ΦΕΚ Α΄143/17.6.2011 & ΥΑ με Αριθμ.: Φ.Γ.9.6./οικ. 15712/1013/2011-ΦΕΚ Β΄2540/7.11.2011).

Σας ενημερώνουμε ότι όταν τα πρόσωπα αυτά εισέρχονται στην επιχείρηση ή στο κατάστημα για να εκτελέσουν ηλεκτρολογικές εργασίες, επειδή δεν είναι νόμιμοι ελεύθεροι επαγγελματίες και κάτοχοι των απαιτούμενων επαγγελματικών αδειών, θεωρούνται υπάλληλοι της επιχείρησης ή του καταστήματος και μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση κακοτεχνίας ή πρόκλησης ατυχήματος το πρόστιμο για την επιχείρηση ή το κατάστημα μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ με ανάκληση προσωρινή ή μόνιμη της άδειας του καταστήματος. Έχουν ήδη επιβληθεί πρόστιμα σε διάφορες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου στο οποίο ένας 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία (διαύγεια ΑΔΑ ΩΛΙΝ7ΛΗ-ΓΟΤ).

Γιατί να διακινδυνέψει κάποιος επαγγελματίας, έμπορος, βιοτέχνης επιχειρηματίας χωρίς λόγο;

Ο αγώνας μας είναι δύσκολος διότι οι μη αδειούχοι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι, οι μη νόμιμοι ηλεκτρολόγοι, οι παράνομοι ηλεκτρολόγοι, δεν αναγνωρίζονται δια γυμνού οφθαλμού. Είναι ίδιοι με εμάς τους αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους, έχουν ηλεκτρολογικά εργαλεία. Δεν πληρώνουν όμως Φόρο Εισοδήματος, δεν καταβάλουν ΦΠΑ, δεν έχουν την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ και βέβαια δεν δημιουργούν ούτε μία νόμιμη θέση εργασίας (π.χ πρόσληψη προσωπικού).

Δεν είναι τεχνικά καταρτισμένοι, ούτε παρέχουν καμία εγγύηση καλής λειτουργίας της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης, στερώντας από τους αδειούχους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους, τη δυνατότητα να εργασθούν για να επιβιώσουν και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, σε μία πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία που όλες οι παραγωγικές ομάδες βιώνουν, εδώ και τουλάχιστον επτά χρόνια.

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Σάμου ιδρύθηκε και λειτουργεί με γνώμονα την προστασία των μελών του και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου και των Ε.Η.Ε. Δια της νομίμου οδού και με κάθε πρόσφορο μέσο, θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας για την πάταξη της παράνομης εργασίας, του αθέμιτου και παράνομου ανταγωνισμού στον κλάδο μας. Θέλουμε τους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες μαζί μας και όχι απέναντι μας, όπως το ίδιο θα κάνατε κι εσείς αν βρισκόσασταν στη δική μας θέση.

Με τιμή Εκ μέρους του Δ.Σ του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Σάμου

Ο Πρόεδρος                        Ο Γραμματέας

Δημήτρης Ζαχαριόγλου       Νίκος Ρουμελιώτης  

Διαβάστηκε 781 φορές Τελευταία τροποποίηση στις Κυριακή, 12 Φεβρουαρίου 2017 13:15

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2020 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT