Έλεγχος Ποιότητας Κηρώσεις

Τροποποίηση πρωτοκόλλου Β1 - 4977/2008 & 115239/2502/3627

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. Β1−4977/2008 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών − Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1540/Β΄/ 04−08−2008) για τη Σύσταση και οργάνωση Ειδικής Υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης με τίτλο «Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα του Εμπορίου και προστασίας του καταναλωτή.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/65»

Αρχείο σε PDF

 

 

Κυρώσεις του άρθρου 12 του Νόμου 3982/2011

Καθορισμός κριτηρίων και διαδικασίας επιβολής κυρώσεων, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 12 του Ν. 3982/2011

Αρχείο σε PDF

 

 

Νόμος 3982

Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

Αρχείο σε PDF

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2020 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT