Νόμοι & Φ.Ε.Κ.

ΦΕΚ Β 2190/2013 - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

Αρχείο σε PDF

 

 

 ΦΕΚ ΑΣΘΕΝΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

Αρχείο σε PDF

 

 

 ΦΕΚ Νέας ΥΔΕ

Αρχείο σε PDF

 

 

ΦΕΚ Α 141

Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής και λειτουρ− γίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και προϋποθέ− σεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα.

Αρχείο σε PDF

 

 

Σ.Ε.Η. Σάμου

Σύνδεσμος Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων Σάμου

ΤΘ Α18 Mαλαγάρι

83100 Σάμος

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2019 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT