Αιτήσεις - Πρωτόκολλα - Υπεύθυνες Δηλώσεις

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Αρχείο σε PDF

 

ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ

Αρχείο σε PDF

 

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Τύπου Β (για νέες παροχές)

Αρχείο σε PDF

 

Αίτηση Ηλεκτροδότησης Τύπου Α (για νέες παροχές)

Αρχείο σε PDF

 

Υπεύθυνη Δήλωση Καταναλωτή

Αρχείο σε PDF

 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΚΕΗΕ

Αρχείο σε PDF

 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ELOT 60364

Αρχείο σε PDF

 

Πρωτόκολλο Ελέγχου Ηλεκτρικής Εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD 384

Αρχείο σε PDF

 

Υπεύθυνη Δήλωση αδειούχου Ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη

Αρχείο σε PDF

 

Αίτηση μικρών εργασιών

Αρχείο σε PDF

 

Καταγραφή Στοιχείων Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης (ΕΗΕ)

Αρχείο σε PDF

 

Δήλωση - Εξουσιοδότηση Καταναλωτή

Αρχείο σε PDF

 

Δήλωση πρόσθετων στοιχείων

Αρχείο σε PDF

 

Έντυπο περί Προαιρετικής Εγκατάστασης ΔΔΡ με διαφορικό ρεύμα λειτουργίας που δεν υπερβαίνει τα 30mA (ΕΠΕΔΔΡ)

Αρχείο σε PDF

Π.Ο.Σ.Ε.Η.

Το site του Γιώργου Σαρρή

Χρήσιμη ιστοσελίδα για ηλεκτρολόγους & καταναλωτές

©2022 ΣΕΗ Σάμου. All Rights Reserved. By New Age IT